Lang erfaring med tankrengjøring

Vi utfører tankrengjøring for private personer, private- og offentlige bedrifter, inklusiv oljeselskapene. Til tankrengjøring bruker vil slamsugere med spylepistoler, vi har også en egen beredskapsbil som inneholder alt av verneutstyr og beredskapsutstyr til tankrengjøring.

Alle våre sjåfører har ADR-kompetansebevis og to av dem er godkjente sertifikatutstedere for gassmåling og arbeidssertifikat. Vi har lang erfaring med rengjøring av tanker og vi utfører også tilstandskontroll og trykktesting. Suksessen til en tankrengjøringsjobb avhenger av mange faktorer som grundig planlegging av rensejobben, tankbilens utstyr, rengjøringsmaskiner og deres drift og design av rør.

Vi tilbyr tankrengjøring av alle typer tanker på skip, oljerigger og landbaserte anlegg over hele Østlandet. Vi lenser, tømmer, rengjør, avgasser og utarbeider tilstandsrapporter for alle type tanker:

  • Fyringsoljetanker
  • Parafintanker
  • Bensintanker
  • Dieseltanker
  • Osv.

NB: Har du en fyringsoljetank i hjemme hos deg som skulle vært fjernet? Vi er behjelpelige med fremgraving, avgassing, rengjøring og fjerning av tanken. Ta kontakt i dag for hjelp til tankrengjøring i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

Vi får daglig henvendelser om hvordan vi fjerner olje eller parafintanker. Vi har derfor laget en film, slik at du får et innblikk i prosessen.