Våre tjenester

tankrengjoring

Tankrengjøring

Nedgrav fyringstank. Drivstoff tank. Kontroll. Tetthets prøving.

farligavfall

Farlig avfall

Oljeutskiller. Spillolje. Flytende ADR avfall. Tankrengjøring.

torrsuging

Tørrsuging

Supersuger. Sugebil. Vakuumgraver. Arbeid på Jernbane. Utgraving av kjeller. Fjerne stubbloftsleire.

kollasj 2019 arnkværn