Rørleggertjenester / VA-anlegg

Rørleggertjenester / VA-anlegg for proff og privat

Vi leverer komplette utvendige sanitæranlegg på eksisterende og nytt ledningsnett og utfører følgende:

  • Legging og tilkobling av nye vann-, avløp- og overvannsledninger til bolig, næring og industri
  • Utbedring/vedlikehold av eksisterende vannkummer og ledningsnett (hovedledninger)
  • Utbedring av vannlekkasjer og brudd på avløpsledninger
  • Installasjon og vedlikehold av pumpestasjoner og renseanlegg
  • Sveising av PE-rør (muffesveis)

Vi har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse av ovenstående. Vi samarbeider med graveentreprenører og kan levere komplette anlegg for proff- og privatmarkedet.

Finn ditt lokale VA365-selskap for Rørleggertjenester / VA-anlegg

Skriv inn ditt postnummer