Rørfornying for proff og privat

Rørfornying er et godt alternativ til utskifting av rør. Som regel kreves det vesentlig mindre inngrep, siden man slipper rivning og graving for å erstatte gamle rør. 
Man tar istedenfor utgangspunkt i det gamle røret, og forsterker dette fra innsiden med en «strømpe/liner». Røret blir da sterkt, robust og glatt igjen.

Fordeler med rørfornying:

  • Man slipper å grave i bakken, da man som regel kommer til fra utvendig kum eller stakeluke inni hus.
  • Man slipper fjerne gulv og vegger for å legge nye rør.
  • Man slipper tilbakestillingskostnader av gulv, plener, gårdsplasser osv. etter jobben er ferdigstilt.
  • Som regel et rimeligere alternativ, enn nye rør.
  • Raskt og effektivt.

Hva kan rørfornyes:

  • Overvannsledninger / Overvannsrør
  • Bunnledninger / Bunnrør
  • Spillvannsledninger / Spillvannsrør

Vi rørfornyer det meste inntil 200 millimeter, dimensjoner større enn dette benytter vi samrbeidspartnere.

Finn ditt lokale VA365-selskap for Rørfornying

Skriv inn ditt postnummer