Finn ditt lokale VA365-selskap for Farlig avfall

Skriv inn ditt postnummer

Innsamling av farlig avfall for proff og privat

Vi utfører følgende:

  • Tømming, rengjøring og kontroll av bensin- og oljeutskillere
  • Innhenting av spillolje og annet farlig avfall
  • Rengjøring av tanker
  • Gassmåling
  • Trykktesting av drivstoffrør og ledninger

Strenge regler

Forskriftene rundt håndtering av farlig avfall er strenge. Bryter man forskriftene kan dette får store konsekvenser for levende organismer og miljøet – og det kan ende i erstatning og bøter.