Innsamling av farlig avfall

  • Vi tømmer, rengjør og kontrollerer bensin- og oljeutskillere
  • Vi innhenter spillolje og annet farlig avfall
  • Vi utfører tankrengjøring. For mer informasjon velg «Tankrengjøring» under tjenester

Spillolje

Spillolje er brukt eller forurenset olje som har vært gjennom smøreprosessen i en forbrenningsmotor, eller en annen type mekanisk del. Det stilles svært strenge krav til utslipp og forbrenning av spillolje, siden dette er kategorisert som spesialavfall.

Spilloljen vi henter inn, blir gjenvunnet og renset oljen kan da bli brukt som fyringsolje eller bli eksportert for regenerering til ny smøreolje. Utslipp og forbrenning av spillolje kan føre til forurensning. Derfor er det viktig at oljen samles inn og behandles forsvarlig. I Norge brukes mesteparten av den innsamlede spilloljen til energiproduksjon ved forbrenning.

Vi henter  gjerne din spillolje!

Bensin- og oljeutskillere

Vi har ADR-biler som rengjører og tømmer både oljeutskillere og sandfang. Vi foretar en kontroll av oljeutskiller og rapporterer til ansvarlige myndigheter. Det skal være installert oljeutskiller hos verksteder og bensinstasjoner, bussterminaler, klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og anlegg for understellsbehandling og lignende.

Forurensningsforskriftens Kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann

Vi er godkjent av klima- og forurensningsdirektoratet for innsamling av farlig avfall. Vi bistår med farlig avfall i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.