Fjerning av farlig avfall

Fjerning av farlig avfall for proff og privat

Vi samler inn oljeemulsjoner, diesel, bensin, olje, spillolje, frostvæske og kjølevæske med tankbil. Vi ivaretar miljø og sikkerhet ved å utføre fjerning av avfall på en profesjonell måte.

Finn ditt lokale VA365-selskap for Fjerning av farlig avfall

Skriv inn ditt postnummer