Rask og enkel høytrykkspyling

Våre biler er innredet med det mestmoderne tekniske utstyret. Vi har flere type spyle- og sugebiler med sine spesifike bruksområder. Vi kan spyle alt fra tette kloakkrør i hus til overvannsledninger/stikkrenner på flere meter i diameter fylt med stein og  jord.

 

Eksempler på jobber med høytrykkspyling

  • Tining av frosne rør
  • Spyling av tette rør
  • Spyling av overvannsledninger og stikkrenner
  • Spyling av spillvann og overvannsledninger
  • Spyling og rengjøring av brønner og sisterner
  • Rengjøring/opprensking av vannrør
  • Høytrykkspyling og rengjøring av asfalterte plasser
  • Fjellspyling/rensk
  • Tv- og rørinspeksjon