Tømming av oljeutskiller

Oljeutskiller for proff og privat

Vi utfører rengjøring og tømming av oljeutskiller og sandfang. Vi foretar en kontroll av oljeutskiller og rapporterer til ansvarlige myndighet. Vannprøve blir tatt av utløpskum og sendt til laberatorie for kontroll av utløpsvann.

Det skal være installert oljeutskiller hos verksteder, bensinstasjoner, bussterminaler, klargjøringssentraler for kjøretøy/anleggsmaskiner og anlegg for understellsbehandling og lignende. Denne type virksomheter skal ha signert avtale på kontroll og tømming av oljeutskiller noe du får hos oss.

Finn ditt lokale VA365-selskap for Tømming av oljeutskiller

Skriv inn ditt postnummer