Tømming av sandfang

Vi tømmer og rengjør sandfang, sandkummer og gatesluk. Virkningen på de mest vanlige sandfangene er at vannet kommer inn i sandfanget ovenfor utløpet, og utløpet ut igjen er på et høyere punkt enn bunnen i sandfanget, dermed er det plass til sand, grus og jord under utløpet. Sand, jord og grus sedimenterer og blir liggende på bunn og det klare vannet renner videre i utløpet.

Formålet med et sandfang er altså å fjerne sand, grus og jord fra rørsystemene, dette for å hindre tetninger og forurensning.

Fettutskillere

Fettutskiller benyttes til rensing av spillvann fra ulike storkjøkken som restauranter og gatekjøkken i tillegg til andre steder hvor det er høy konsentrasjon av fett. Vi tømmer og rengjør fettutskillere.

Slamtømming og tømming av septiktank

Vi bistår med slamtømming i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

Ved tette sluk, klosetter eller avløp spyler vi opp rørene dine. Ta kontakt med oss så snart du vet at det er behov for tømming av septiktank eller andre tanker. Det kan hende en av våre slamsugere/kombibiler er i nærheten. Når tanken din er full, vet vi hvor viktig det er å være raskt på stedet.

Vi utfører tømming av septiktank, tette tanker, mulldoer, mobildoer med mer.