Oppkjøp for videre vekst

11.25.16

Som en naturlig del i Arnkværn Miljø og Renovasjon AS sin vekststrategi, har Br. Stenskjær AS sin vann- og avløpsteknikk divisjon blitt kjøpt opp.

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS jobber med vann- og avløpteknikk, slamsuging og farlig avfall. Bransjen er i stor endring og det gjennomføres oppkjøp og sammenslåinger i hele landet. Dette er kapitalkrevende bransje, som endrer seg raskt. Enten må man skalere ned og jobbe i nisjemarkedet med spyling av tette hus kloakker og andre hasteoppdrag, eller så må man skalere opp for å posisjonere seg for anbud i offentlige og privat sektor. Dette kommer da i tillegg til nevnte nisjemarked. Vi har valgt det siste, sier daglig leder Ole Kristian Qvale.

Br. Stenskjær AS ble startet opp i 1986 og har hatt en stabil vekst siden oppstarten. Sammen med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS som ble startet i 1965 er det to velkjente selskap på Østlandet som nå samler sin erfaring.

ole kristian fremfor bil

Arnkværn har de siste fire årene doblet omsetningen gjennom ekspandering både geografisk og innen nye virksomhetsområder. Br. Stenskjær AS har vært en samarbeidspartner for oss i mange år og komplettert tjenestespekteret, spesielt innen rørinspeksjon og tetthetskontroll. Oppkjøp av Br. Stenskjær AS sin virksomhet innen vann- og avløpsteknikk og slamsuging er derfor en naturlig del i vekststrategien for å trygge bedriften og våre ansattes arbeidsplasser. Selve transaksjonen gjennomføres den 1.1.2017 sier Ole Kristian Qvale.

-Vi er veldig fornøyd med denne avtalen vi har fått til sammen med Arnkværn. Arnkværn Miljø og Renovasjon AS er kjent for en topp moderne utstyrspark og høy faglig kompetanse blant sine ansatte. Dette har alltid vært viktig for oss og det er noe vi liker å assosiere oss med sier daglig leder i Br. Stenskjær AS, Bjørn Anders Stenskjær.

Selskapene vil fortsatt være to separate enheter, med noen felles administrative funksjoner. Den samlede omsetningen for Arnkværn Miljø og Renovasjon AS og nevnte divisjon i Br. Stenskjær AS forventes å være ca. 100 millioner i 2017.

For ytterligere kommentarer

Daglig leder: Ole Kristian Qvale
Telefon: 905 51 437
E-post: ole.kristian@arnkvaern.no