Hjem » Kjøper aktør i Oslo, som et utgangspunkt for videre vekst!

Kjøper aktør i Oslo, som et utgangspunkt for videre vekst!

09.22.17

VA 365, bestående av Arnkværn Miljø og Renovasjon AS og Br. Stenskjær AS har kjøpt 100 % av aksjene i Borg VA AS. Borg VA AS er en liten bedrift, men med stor kompetanse og bransjeerfaring.

Svein Victor Borg vil være med videre som en viktig del av virksomheten. Han har i tillegg til å drive sitt eget selskap, lang fartstid både i Ragn-Sells og Franzefoss.

Selskapet vil skifte navn til VA365 Oslo AS og blir lokalisert like nord for Oslo. Selskapet vil innen første halvår 2018 bli bestående av 5 bilenheter og 7 ansatte.  VA365 Oslo AS vil betjene markedet med ADR kombibil, stor-kombibil, supersuger, slamsuger og liten-kombibil. Fire dyktige personer med bransjeerfaring er allerede på plass, og det jobbes med rekruttering av Daglig leder og flere operatører.