Br. Stenskjær AS har signert en ny rammeavtale for slamtømming med Sør Odal kommune.

Septik

Br. Stenskjær AS har signert en ny rammeavtale for slamtømming med Sør Odal kommune.

Dette er selskapets nærområde og det er viktig for oss å opprettholde den tydelige tilstedeværelsen i kommunen.

Dette er en eksisterende kontrakt som blir videreført. Operatører er godt kjent i området og utstyr er tilpasset slik at oppdraget kan bli løst på best mulig måte, for sluttkunde.

Kontrakten har en maksimal ramme på fire år fra 1.1.2019.

Del med andre!