Arnkværn Miljø og Renovasjon AS i Engerdal kommune

12.16.22

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS har vunnet konkurransen på slamtømming i Engerdal kommune.

Det gleder oss å ha fått tillitt sier daglig leder Roger Tiller. Det er ingen selvfølge å få muligheten til å etablere en ny avdeling som skal levere våre tjenester i henhold til de forventninger og krav kommunen stiller til oss.

engerdal kommune arnkvaern

Avdelingens beliggenhet fører også til at tilgjengelighet og responstid er kort på alle oppdrag. Produksjonsenheten som er knyttet til avdelingen tilfredsstiller bestemte krav til utslipp og har EURO 6 motorer. Selskapets styringssystem er også sertifisert i henhold til kravene for miljø ISO 14001:2015 og kvalitet 9001:2015.

I tillegg til å utføre tjenester for Engerdal kommune ønsker vi å bistå privatpersoner og næringslivet ellers med tjenester som høytrykksspyling, slamsuging, tørrsuging, tømming og kontroll av olje- og fettutskillere, rørfornying, innhenting og transport av farlig avfall og andre nærliggende tjenester.